"Francik" Franciszek Tyran

"Francik" Franciszek Tyran


O Firmie


Jesteśmy firmą rodzinną, działającą na rynku transportowym od 1999 roku. Różne sytuację, które pojawiały się w tym czasie nauczyły nas wykonywać naszą pracę na jak najwyższym poziomie. Nie boimy się podejmować ciekawych i nowych wyzwań, bo to nas rozwija.

Serdecznie zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą w zakresie transportu towarów .

Obszarem działania obejmuje cały kraj oraz kraje UE. Firma zatrudnia wykwalifikowany personel, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom. 

Swoją ofertę kierujemy zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.


DOŚWIADCZENIE - JAKOŚĆ - SOLIDNOŚĆ

Oferta


Działamy na terenie całej Unii Europejskiej, Ukrainie, kraje byłej Jugosławii, Wielkiej Brytanii. 


Tabor:


- ciągniki VOLVO, MAN
- cysterny chemiczne kod L4BH
- termosy (asfalt, mazut)
- cysterny spożywcze
- plandeki

RODO Klauzula informacyjna


KLAUZULA INFORMACYJNA „RODO”Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)dalej „RODO”, informujemy, że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa FRANCIK Franciszek Tyranz siedzibą ul. Pasternik 1, 32-607 Polanka Wielka,2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –francik1@wp.pl3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, (podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danychnp. wystawienia faktury lub rachunku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO),w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okreswykonywania umów zawartych z Administratorem Danych oraz przez okres wynikający z przepisów orachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczenia, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez Administratora,6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargiw związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych,do organu nadzorczego,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8.podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może skutkowaćnie zawarciem umowy.


Galeria